Dränering

Det är både dyrt och tråkigt att drabbas av fukt- och vattenskador. När fukt tränger ner i husgrunden kan det bland annat bildas mögel samt dålig luft, och i vissa fall kan hela husgrunden vittra sönder.

Men det finns någonting du kan göra åt saken. Om du låter oss kontrollera om en dränering är nödvändig maximerar du dina möjligheter att slippa problem i framtiden. Vi dränerar aldrig ditt hus om det inte behöver dräneras, och vi dränerar gärna ditt hus om en dränering är nödvändig.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert så att du med säkerhet vet om en dränering är en bra idé eller inte.
Kontakta oss

Varför dränerar man huset?

Du dränerar huset för att skydda din källare och husgrund från bland annat fukt, mögel och vattenskador. Om marken är fuktig kan det även ge upphov till sprickor i grunden samt rostangrepp på armering och äldre rör. Så även det slipper du om du dränerar ditt hus.

Ofta kan fukt- och mögelskador bero på yttre omständigheter och inte alltid på grund av dräneringen. Det är av största vikt att man undersöker orsak och verkan och utarbetar ett åtgärdsförslag innan några arbeten startas. Risken är annars stor att man sätter in fel åtgärder och förvärrar skadan dessutom till onödigt dyra kostnader. En väldränerad grund är förutsättningen för ett friskt hus!
Kontakta oss för mer information

Ska du dränera huset “för säkerhets skull”?

Det bestämmer du själv, men ibland kan det vara en bra idé att dränera för säkerhets skull och ibland inte.

Om du till exempel ska renovera källaren för att ha den som ett bostadsutrymme, då kan det vara en bra idé med en förebyggande dränering. Främst då det är viktigt att de som bor i källaren har bra luftkvalitet.

Utöver det kan det vara en bra idé med en dränering om du ska sätta stenar utomhus, alternativt bygga en altan eller ett uterum tätt intill huset. Detta då det kan behöva rivas upp när en dränering av bostaden blir nödvändig.

6 tecken på att du behöver en ny dränering

Det är fuktig luft i källaren.
Vatten läcker in från källarväggarna och/eller golvet.
Det luktar fuktigt och unket i källaren.
Du har problem med mögel i källaren.
Puts och färg flagnar på insidan av källarväggen.
Det känns tungt att andas, i synnerhet för personer med andningsbesvär.
Slam i dräneringsrören, vilket är ett resultat av järnhaltigt grundvatten i kontakt med syre.
Värt att tänka på är att det är en bra idé att mäta källarluften med en hydrometer. En luftfuktighet på mellan cirka 40 och 60 procent är helt normalt, men vid en luftfuktighet på över 75 % finns det risk för skador.

Så fungerar ett dräneringsarbete – 6 viktiga steg i processen

Hur går det till att göra en dränering till min fastighet?
Den frågan ställer du dig säkert när du insett att en dränering behöver göras för din fastighet.
Så här funkar en dränering beskrivet i 6 steg.

Planera inför den nya dräneringen

När din bostads dränering inte längre gör sitt jobb måste man planera inför det nya dräneringsarbetet. I detta steg bestämmer du bland annat var rensbrunnar och ledningar ska vara placerade. En tillståndsansökan till kommunen kan bli nödvändig om du vill koppla på den nya dräneringen på kommunens dagvattensystem. Du kan också behöva tillstånd från kommunen om du behöver anlägga en ny stenkista. Detta är helt olika från kommun till kommun men att en erfaren entreprenör har koll på vad som gäller i er kommun.

Grävarbetet

Marken längs din bostad grävs upp cirka 2 meter från grunden, det vill säga så djupt att man kommer cirka 20 cm under underkant husets grundsula på högsta punkten och sedan med en lutning på ca 5mm/m till dräneringsbrunnen. I detta steg ska du tänka på att du behöver ta hjälp av en erfaren grävmaskinist då dräneringsjobb är typiska precisionsarbeten. Det är också en bra idé att gräva i etapper så inte hela huset är frilagt samtidigt.

Kontrollera om det finns skador

När grunden är frilagd är det en bra idé att kontrollera att inga sprickor eller skador finns vid grunden på din bostad samt att hålkäl är korrekt utförd.

Husgrunden blästras och rengörs

Vattnet leds bort

I detta steg lägger man ut en Deltabox/dräneringsrör som täcks av en geotextilduk för att separera jordmassor och dräneringen på botten av schaktet som grävts upp. Man lägger även på dräneringsröret, som ser till att vattnet trängs ut och transporteras bort. Dräneringsröret kopplas antingen till en fungerande stenkista eller en dagvattenledning som är kopplad mot kommunens vattennät.

Husgrunden måste skyddas

Vattnet från dräneringsröret får inte tränga in mot husgrunden. Det löser du genom att antingen använda en platonmatta som ser till att ingen fukt kan tränga in mot grunden men har ingen funktion att torkar ut. Du kan också använda dränerande isoleringsskivor som torkar ur grunden, men som även värmeisolerar grunden till din bostad.

Vattnet längs med fasaden måste ledas bort

Vattnet från dräneringsröret får inte tränga in mot husgrunden. Det löser du genom att antingen använda en platonmatta som ser till att ingen fukt kan tränga in mot grunden men har ingen funktion att torkar ut. Du kan också använda dränerande isoleringsskivor som torkar ur grunden, men som även värmeisolerar grunden till din bostad.

3 byggtips för att skaffa bra luftkvalitet i källaren

Isolera källaren utifrån. Det är bra för att du således inte minskar boendeytan i källaren, och i förlängningen bostadens värde.
Använd rätt material om du ska bygga på väggarna invändigt i källaren. Detta då det är en riskkonstruktion. Du ska alltså ha ett optivent system mot väggen samt golvet så att det blir ett bra luftflöde. Träreglar ska du aldrig använda dig av i detta fall.
När du isolerar källarväggarna utvändigt ska inte isolera invändig då detta får systemet utvändigt att fungera sämre än tänkt. Med ett optivent system kan ett valfritt övergolv användas.

Dränerings uppgift är att transportera bort vatten och fukt

Vatten från marken samt vatten i form av regn och smält snö angriper kontinuerligt din husgrund vilket är typiskt för en äldre dränering där ytvatten fritt kan komma ned i dräneringen. Dräneringens uppgift är att transportera bort vatten och fukt till antigen en stenkista på tomten eller en dagvattenledning alternativ recipient. Idag skall en återfyllning av en dränering ske med täta massor då dräneringens funktion är att ta hand om grundvattennivån samt fukten från källargrunden och därmed vill man aldrig få ner ytvatten till grunden.

Måste alla källare dräneras?

Nej, alla källare behöver inte dräneras. Om din källare behöver dräneras eller inte beror bland annat på hur fuktig den är. Så även om det är teoretiskt möjligt att din källare behöver dräneras, är det inte säkert att du behöver beställa en dränering bara för att du har en källare.

Men att dagens klimat med extremväder kan förutsättningarna förändras fort för det konstruktionen från början var byggd för, dels med förhöjda grundvattennivåer. I Sverige skall myndigheter höja genomsnittsnivån för grundvatten med 1 meter, vilket resulterar i att tex markbäddar för enskilt avlopp i teorin kommer hamna under grundvattennivån och därmed bli underkända anläggningar.

Lika så hamnar dom flesta källargrunder även dessa under grundvattennivån eftersom då huset byggdes var grundvattennivån en helt annan.

4 viktiga begrepp vid dränering

Kapillärbrytande isoleringsmaterial. Det är ett material som hindrar fukten från att stiga. Makadam är det vanligaste kapillärbrytande material när man pratar om kapillärbrytande.
Organiskt material. Består av såväl levande som dött växtmaterial, såsom träreglar eller textilier likt kläder och filtar.
Saltutfällningar. Fukt som transporteras ner till marken tar med sig salter och bildar dessa typer av utfällningar när salterna torkat. Saltutfällningar ser ut ungefär som kristaller och kan även smakas på.
Stenkista/vattenmagasin. En grop som är fylld av sten alternativ kompositmaterial och används för att samla upp såväl dränerings- som dagvatten. I princip alla vattenmagasin kläs med geotextil så att de inte slammar igen.

Kan man dränera huset själv?

Att som icke-fackman dränera huset själv är en dålig idé. Husdräneringar är komplexa samt krävande, och kräver dessutom en grävmaskin samt en erfaren grävmaskinist. Om du dränerar huset själv slipper du betala arbetskostnader för byggpersonal, men det är inte värt det samt att entreprenören skall vara certifierad att utför arbetet, skulle du göra tätskiktet i badrummet själv? Med utförsäkring som följd..

För att utföra en dränering själv måste du även veta var brunnarna finns samt var och hur alla rör är kopplade. Det är också ganska farligt ett dränera ett hus. Detta då det inte är ovanligt att schaktväggar rasar med skador på såväl person som bostad som sannolik följd.

Det finns taktiker du kan använda för att förhindra ras, såsom att säkra upp jordmassorna med markduk som förankras upp- och nedtill.

Summa summarum är det ett stort, relativt påkostat och relativt farligt projekt att dränera ett hus. Du ska alltså lämna över denna arbetsuppgift till företag som specialiserat sig inom detta, förslagsvis oss.

Kan man få ROT-avdrag vid dränering?

Ja, om du dränerar runt huset har du rätt till ROT-avdrag som idag ligger på 30 % av arbetskostnaden och detta söks och administreras av entreprenören. Du har även rätt att begära ROT-avdrag för återställningen av tomten efter att dräneringsarbetet är utfört.

Kräver dräneringen något underhåll?

Nej, du behöver i regel inte göra någonting när dräneringsarbetet är genomfört. Du kan kontrollera att dräneringssystemet fungerar genom att spola från spolbrunnen, och du kan även behöva rensa sandfånget någon gång samt att se till att dräneringssytemet hela tiden är täck av jordmassor så inte syre eller UV-ljus kommer åt. Men allt som allt är en dränering så gott som underhållsfri.

Har du frågor om dränering?

Kontakta oss för en gratis fuktutredning samt åtgärdsplan & offert

Boka gratis hembesök
Vi erbjuder alla kunder en kostnadsfri fuktutredning
och åtgärdsplan med offert direkt på plats.
Boka besök
Copyright © 2023 | Mark Concept Sverige AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram