Fuktsäkert mekaniskt
ventilerat golv

Vad är ett mekaniskt ventilerat golv, hur fungerar det och varför väljer så pass många att skaffa det? Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln.

Vad är ett mekaniskt ventilerat golv?

Har du problem med radon, fukt, skadliga utsläpp eller lukt i betongplattan? Ett mekaniskt ventilerat golv är din lösning för en bättre inomhusmiljö.

Ett mekaniskt ventilerat golv ventilerar bort dina problem genom en luftspalt i golvet och det energisnåla fläktsystemet. Innan de når ut i rummet.

Golvet ger det bästa skyddet mot att fukt och radon i betongplattan försämrar levnadsmiljön i rummet. Det är också ergonomiskt eftersom konstruktionen ger golvet förmågan att svikta.
Kontakta oss

Så fungerar ett mekaniskt ventilerat golv

Fukt, farliga ångor, gaser, radon och dålig lukt från betongplattan transporteras genom golvets luftspalt och ut ur din fastighet. Det sker med hjälp av en mekaniskt fläkt. På så sätt kommer de aldrig kommer ut i rumsluften och förorenar.

Varför ska du skaffa ett mekaniskt ventilerat golv?

Du ska skaffa ett mekaniskt ventilerat golv för att det löser ett flertal problem. Med ett mekaniskt ventilerat golv blir du bland annat av med farliga gaser, starka dofter och så även fukt. Att skaffa denna typ av golv är alltså en billig försäkring mot hälsofarliga och dyra problem i ditt hus.

Värt att nämna är att du ofta blir ombedd att skaffa ett mekaniskt ventilerat golv om du exempelvis har problem med radon. Så vid en radonsanering är ett korrekt installerat mekaniskt ventilerat golv en viktig del av lösningen.
Begär offert

8 fördelar med ett mekaniskt golv från Optivent

Installationsarbetet är snabbt avklarat.
Golvet är P-märkt.
Golvet är enkelt att underhålla.
Golvet är funktionskontrollerat.
Golvet är typgodkänt.
Golvet har en låg bygghöjd.
Golvet påverkar inte rummets utseende.
Golvlösningen har en energisnål fläkt.

6 problem som mekaniskt ventilerade golv löser

Problem med fukt


Om ditt hus har en otillräcklig dränering och/eller en betongplatta som inte har ett kapillärbrytande skikt under sig, då finns det en stor risk för att ditt hus drabbas av fuktskador.

Problem med lukt

Problem med lukt kan du få om till exempel fukt kommer i kontakt med organiska material såsom tryckimpregnerat trä. När någonting börjat lukta finns det en stor risk för så kallad luktsmitta, då bland annat kläder och möbler också börjar lukta illa.

Värt att tänka på är att även mögel och bakterier medför att huset får en dålig lukt som kan sprida sig.

Problem med farliga emissioner

Du kan drabbas av farliga emissioner när till exempel flytspackel eller lim stängs in i en fuktig miljö. I offentliga miljöer är det särskilt vanligt med skadliga utsläpp.

Detta då lokaler såsom skolor och sjukhus ofta har blöta betongplattor med plastmatta, som medför att limmet reagerar på fukten och således skapar farliga emissioner.

Problem med radon

Radon är hälsofarligt, och transporteras in i ditt hus via bland annat sprickor i betongen eller via grundvattnet. Det är även vanligt att hus med radonhaltig blåbetong läcker radon via husets väggar.

Problem med omvänd fuktvandring

Om du har golvvärme i ditt hus kan fukt tränga in om du har mindre än 15 cm normal isolering. Mer specifikt skapas en värmekudde under golvet som ofta medför att omvänd fuktvandring uppstår. Omvänd fuktvandring är alltså att fukt från marken tar sig till grunden, i stället för tvärtom.

Problem med uppreglade golv

Uppreglade golv är en problematisk riskkonstruktion. Dessa typer av golv ligger nämligen direkt på betongplattan och har i regel inte någon fuktspärr eller isolering. Det är problematiskt, men den även detta problem kan du avhjälpa med ett mekaniskt ventilerat golv.

Hur fungerar Optivents
mekaniska golv?

När vi installerar Optivents mekaniska golv skapar vi en luftspalt mellan golvet och det fuktiga underlaget med hjälp av en distansmatta av HD-polyeten. En energisnål fläkt ser till att ett slutet system bildas, samt att den dåliga luften sugs ut ur din fastighet.

Luften transporteras in med hjälp av ett golvsockeldon, och då luften passerar hela ytan torkar den ut och värmer konstruktionen.

Har du frågor kring mekaniskt ventilerat golv?

Kontakta oss för fri offert

Boka gratis hembesök
Vi erbjuder alla kunder en kostnadsfri fuktutredning
och åtgärdsplan med offert direkt på plats.
Boka besök
Copyright © 2023 | Mark Concept Sverige AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram